Anaconda Koor

Regie: Maria Helena Amorim Schoeps. Het ANACONDA-koor is sinds 2001 aangesloten bij de Waalse-Brusselse Koorfederatie “A Coeur Joie” en wordt ondersteund door het Maison de l’Amérique latine en wordt sinds 2003 geleid door Maria Helena Amorim Schoeps, een musicus van Braziliaanse afkomst. ANACONDA werkt graag samen in verschillende artistieke projecten met als doel het financieel ondersteunen van sociale acties in verschillende landen van Latijns-Amerika en Europa. Sinds 1996 heeft het ANACONDA-koor amateurzangers van ongeveer vijftien verschillende nationaliteiten samengebracht. Met als hoofddoel de rijkdom van het muzikale en culturele erfgoed van Latijns-Amerika bekend te maken. Zijn repertoire weerspiegelt de mix van inheemse, Luso-Spaanse en Afrikaanse rassen, kenmerkend voor Latijns-Amerikaanse volkeren.